sobota, 25 mája, 2024
ÚvodReportážeBeckov - Celonárodná spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana

Beckov – Celonárodná spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana

ThDr. Jozef Miloslav Hurban

ThDr. Jozef Miloslav Hurban sa narodil sa v rodine evanjelického farára Pavla Hurbana a jeho manželky Anny, rodenej Vorosovej, krstený ako Jozef Ľudovít. Vzdelanie získaval najprv u otca, neskôr v rokoch 1826 – 1830 navštevoval mestskú školu v Trenčíne, potom v rokoch 1830 – 1840 evanjelické lýceum v Bratislave. Tu sa zoznámil s Ľudovítom Štúrom, ktorý v ňom prebudil vlastenecké cítenie. Vysvätený za kňaza bol v roku 1840. Chcel pokračovať v štúdiu v Nemecku, no z finančných dôvodov musel začať najprv pracovať, kým si štúdium mohol dovoliť. Po vysvätení pôsobil ako evanjelický kaplán v Brezovej pod Bradlom, od roku 1843 bol farárom v Hlbokom. V roku 1860 dokončil ďalšie vzdelávanie a získal titul PhDr., ThDr. h. c. Od roku 1866 bol po smrti Karola Kuzmányho istý čas superintendentom slovenskej evanjelickej patentálnej cirkvi. Oženil sa s Annou Jurkovičovou, s ktorou mal 4 dcéry a 5 synov (medzi nimi bol i spisovateľ Svetozár Hurban-Vajanský).

Celonárodná spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia sa konala pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku v jeho rodnej obci Beckov.

Slávnostných chvíľ v Beckove sa zúčastnili významný hostia politického a verejného života: bývalý prezident Ivan Gašparovič, za NR SR poslanec Anton Hrnko s delegáciou, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč s delegáciou, mladý zástupcovia SNS a veľa iných vzácnych hostí.

Spomienka začala za účasti čestnej stráže prezidenta SR Evanjelickými službami božími v Evanjelickom a. v. kostole v Beckove. Kázal generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik. Počas bohoslužieb vystúpil so svojim príhovorom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny dozorca doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc. Záverom zarecitoval Juraj Sarvaš báseň Martina Rázusa Zvonia. Počas bohoslužieb hrala Vojenská hudba Ozbrojených síl SR.

Po bohoslužbe sa kládli vence k pamätníku na rodnom dome Jozefa Miloslava Hurbana. Následne sa sprievod, na pozvanie generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. Slovensku doc. PhDr. Miloša Klátika, vydal do Kurie Ambrovec, do Múzea dejín. Po príhovoroch starostu obce Beckov Ing. Ivana Križana, riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Petra Martiniska, kurátora výstavy Libora Bernáta, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a zástupcu NR SR Antona Hrnka si hostia pozreli obnovenú expozíciu J. M. Hurbana. Slávnosti za zúčastnila vnučka a pravnučka Jozefa Miloslava Hurbana.

Po slávnostnom obede sa historický sprievod vydal obcou ku Kultúrnemu domu. Tam už bola pripravená výstava fotografií – Krásy beckovskej prírody od Ľuboša Balažoviča a panelová výstava – Pravde a národu J. M. Hurban, spomienkové predmety, pamätná poštová obálka so známkou a kultúrny program. Kultúrne vyžitie začalo Beckovským speváckym zborom, po ňom starosta obce Beckov Ing. Ivana Križana privítal hostí priblížil obec a J. M. Hurbana v nej. Nasledoval príhovor poslanca NR SR Antona Hrnku. Potom žiaci beckovskej školy uviedli svoj program pretextovanou piesňou „Tam pod Tatrami“ na oslavnú pieseň o J. M. Hurbanovi. Ich vystúpenie pokračovalo inscenovanou scénkou z výseku života Jozefa Miloslava Hurbana. Po deťoch nastúpili profesionáli, aby predstavili svoju literárno-hudobnú kompozíciu „Piesne nateraz“ v podaní Juraja Sarvaša, Márie Šloserovej a Danubius Octet Singers.

Týmto skončila celonárodná spomienka na J. M. Hurbana v rodnej obci Beckov.

Sprievod mestom z príležitosti 200. výročia narodenie J. M. Hurbana

Kultúrne popoludnie z príležitosti 200. výročia narodenie J. M. Hurbana

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno