6. ročník festivalu Ruská pieseň nad Dunajom

649

2016_10_15-ruska-piesen-nad-dunajon-023

Zväz Rusov na Slovensku, s podporou Odboru zahraničných ekonomických a medzinárodných vzťahov Vlády Moskvy, Ruského centra vedy a kultúry na Slovensku a Veľvyslanectvu Ruskej Federácie v Slovenskej republike zorganizoval festival „Ruská pieseň nad Dunajom“.

Celoslovenský Festival „Ruská pieseň nad Dunajom“ bol zameraný na zachovanie jazykového prostredia, pokračovanie národných tradícií a dedičstva žánru piesňovej národnej hudobnej kultúry, naplnenie kultúrnych potrieb ruských krajanov žijúcich v zahraničí, pomoc pri presadzovaní ruského jazyka a pritiahnutie pozornosti zahraničnej verejnosti k sfére ruského speváckeho umenia.

Festival trval dva dni. Prvý deň bude prebiehala registrácia účastníkov, zahájenie festivalu, tvorivé dielne pod vedením sólistov laureáta medzinárodných súťaži folkovej skupiny „Talica“ z Moskvy a spoločenský večer. Na druhý deň sa uskutočnil Gala-program finalistov výberového kola festivalu s odovzdávaním cien a vystúpením folkovej skupiny „Talica“.

Na základe zaslaných domácich videozáznamov porota vybrala tie najlepšie čísla a finalistov Gala-programu.

Festivalu sa mohli zúčastniť profesionálne aj amatérsky umelci spievajúce piesne v ruštine.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: sólový spev a súborový spev.

Porota hodnotila umeleckú úroveň a majstrovstvo predvedenia, súlad s programovými  požiadavkami, súlad repertoáru s vekovými kategóriami, čistota znenia, majstrovstvo, emocionálnosť predvedenia, unikátnosť, svojráznosť, originalita, umelecké cítenie, kostým, atribúty, súlad imidžu so zvoleným repertoárom.

V Trenčianskych Tepliciach sme videli 18 čísel jednotlivcov a skupín s ozaj zaujímavými témami od folklóru cez folk, bit-box a rock. Podľa môjho názoru a toho, čo sme videli a počuli, musela mať porota veľmi ťažkú úlohu pri výbere toho naj z tak silnej konkurencie, aká sa tu stretla.

No a zlatý klinec programu, vystúpenie folkovej skupiny „Talica“ stal ozaj za pozretie a myslím, že nadchol všetkých svojou živelnosťou prednesu, priateľstvom, nadšením, vlastne tak ako takmer vždy pri vystúpeniach ruských súborov.

Fotogaléria

Video:

Podmoskovské večery – фолк-группа „Талица“ 

Záznam z koncertu – фолк-группа „Талица“

6. ročník festivalu Ruská pieseň nad Dunajom