Butkov 29.8.2019 Celoslovenskápúť do Skalného sanktuária

437