Celkom slušne bláznivý hotel

954

Dubnické divadlo oslavuje tohto roku 20. výročie svojho založenia.

Pri tej príležitosti pripravilo pre návštevníkov Veľkej sály MsDK v Dubnici nad Váhom bláznivú komédiu „Hotel na (z)bláznenie,,. Režisér, navrhovateľ scény a hudby, v jednej osobe, Andrej Škvaro pustil na scénu to najlepšie čo „doma“ mali. Oplatilo sa. Predstavenie o záletnom poslancovi, o jeho nešťastnom asistentovi snažiacom sa horko, ťažko riešiť prešľapy svojho šéfa – poslanca, o „namočenom“ premiérovi, o nie bez príčiny žiarlivom manželovi, o zle zabezpečenom, pokazenom okne, o náruživej tajomníčke politickej strany, o „ťažko zranenom“ detektívovi Orieškovi, o všetkého schopnej, úslužnej, hotelovej službe a hotelovej riaditeľke gradovalo s pribúdajúcimi minútami do nečakaného konca. Skrátka celkom slušne bláznivý hotel.

Vo vestibule.