Celoplošné testovanie na COVID-19

239

Celoplošné testovanie na COVID-19 v Dubnici nad Váhom.

2. kolo Celoplošného testovania na COVID-19

2. kolo Celoplošného testovania na COVID-19 na Slovensku sa konalo 7.11. a 8.11.2020 od 8:00 hod. do 20:00 hod. s prestávkami od 12:00 hod. – 12:45 hod. a od 17:00 – 17:30 hod

Celoplošné testovanie na COVID-19 v ZŠ Pavla Demitru na Centrume 2 v Dubnici nad Váhom.

V 2. kole v Dubnici nad Váhom Celoplošného testovania na COVID-19 v ZŠ Pavla Demitru na Centrume 2 v Dubnici nad Váhom bolo vidieť skrátenie času testovania. Pred týždňom bolo v ZŠ s MŠ otvorené pol hodinu pred ukončením testovania jedno odberné miesto a na odber sa nečakalo v 2. kole boli pol hodinu pred ukončením testovania otvorené boli dve odberné miesta a tromi a piatymi čakajúcimi. Testovanie prebiehalo rýchle takmer bez čakania.

Odberné miesto v ZŠ s MŠ P. Demitru

Druhého kola testovania sa v Dubnici zúčastnilo 13 514 ľudí, pozitívny výsledok malo 0,8 % z nich.

Druhé kolo testovania sa v Dubnici nad Váhom veľmi podobalo na prvý testovací víkend. Počet pozitívnych prípadov sa však z pôvodných 1,1% znížil na 0,8 %.

Prvý novembrový víkend sa v Dubnici nad Váhom nechalo na ochorenie COVID-19 pretestovať spolu 13 514 ľudí, pozitívne testovaných bolo 113 z nich. Z celkového počtu očakávaných 21-tisíc obyvateľov mesta nad 10 rokov sa testovania napokon zúčastnilo 64,4 %.

Zdroj: Informačný server mesta Dubnica nad Váhom

1. kolo Celoplošného testovania na COVID-19

V Dubnici nad Váhom mali byť testovacie stanovištia podľa volebných obvodov t. j. 19 odberových miest, kde sa mohlo otestovať až asi 21 000 ľudí. Testovanie trvalo od 31.10.2020 od 7:00 hod. do 1.10.2020 do 21:30 hod. s prestávkami od 12:00 – 12:45 hod. a od 18:00 – 18:30 hod.

Už pred začiatkom testovania, 31.10.2020, pred 7:00 hod., sa pred testovacími miestnosťami, na dvoroch tvorili 50 – 100 m rady. Nie vždy boli dodržané 2 m. odstupy.

Volebný okrsok č. 16: DuTaF centrum – amfiteáter (Pod hájom 196)

Volebný okrsok č. 12: ZŠ s MŠ Pod hájom – vestibul (Pod hájom 967)

Hoci v ZŠ Pavla Demitru na Centrume 2 v Dubnici nad Váhom mali byť tri testovacie stanovištia nakoniec bolo jedno.

Počas testovania (31.10.2020 o 21:00 hod.) som sa ničoho nemusel dotknúť čoho by sa dotkla iná osoba, okrem protokolu o testovaní, ani nikoho, a taktiež mňa sa nedotkla iná osoba.

Brána do areálu bola otvorená, cesta opáskovaná, všetky dvere boli otvorené, tak isto kadiaľ som odchádzal, občiansky preukaz som držal v ruke na požiadanie otočil, automat na dezinfekciu rúk, vysmrkanie, pri teste sa ma tiež nikto nedotýkal. Čakal som v telocvični asi so šiestymi. Výsledky testu neboli žiaľ v zalepenej obálke, ale v nej vsunuté horizontálne. Pri mne odovzdávaní výsledkov už som bol v čakacej miestnosti, v telocvični sám.

Volebný okrsok č. 10: ZŠ s MŠ P. Demitru – telocvičňa (Centrum II 87)

V Dubnici nad Váhom bolo počas dvoch dní od 31.10. – 1.11.2020, od 7:00 do 21:30 hod. prvého celoplošného testovania otestovaných 13 475 občanov. Pozitívne testovaných bolo 1,1 % t. j. 149 ľudí. (Zdroj: Informačný server mesta Dubnica nad Váhom)