Dubnica nad Váhom, 5.7.2020, Odhalenie busty J. B. Magina

841

V Dubnici nad Váhom bude 5. júla 2020 o 10:00 hod. (po svätej omši o 9:00 hod.) slávnostne odhalená busta Jána Baltazára Magina pri príležitosti 285. výročia jeho úmrtia. Busta bude odhalená pri Katolíckom dome, pri kostole sv. Jakuba.

Hlavný organizátori: Miestny odbor Matice Slovenskej Dubnica nad Váhom, Mesto Dubnica nad Váhom, Farnosť Dubnica nad Váhom saleziáni dona Jana Bosca, Matica Slovenská, Trenčiansky samosprávny kraj.

Busta bola vytvorená z ich príspevkov z príspevkov veľa vďačných občanov Dubnice nad Váhom.

Fotografie láskavo poskytol Útvar kultúry a školstva MsÚ Vrbové

Ján Baltazár Magin