Dubnica nad Váhom, júl a august 2020, Pilates a Detský tanečný pilates v parku

433

Pilates a Detský tanečný pilates v parku j. B. Magina v Dubnici nad Váhom. Chcete si opäť zacvičiť s Janou Raffajovou? Môžete od júla každú sobotu o 8:30 hod. a o 9:30 hod. v parku na pódiu každú sobotu deti Tanečný pilates. Janka Vás naučí vždy novú choreografiu pri ktorej sa spoja cviky pilates a tanca. Pohyb v prírode je pre naše telo ten najlepší relax.

Nahlásiť sa treba na www.budem.fit/jana-raffajova.

Potrebujete karimatku. Cvičí sa pri Grotte.