Dubnica nad Váhom/Prejta, 27. – 28.8.2022, Prejtské hody

368