Dubnica nad Váhom/Prejta, 30.8.2020, Prejtské hody

362