Dubnica nad Váhom Ťa potrebuje

263

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa realizuje od 15. februára do 31. marca 2021. Obyvatelia tak majú na samosčítanie šesť kalendárnych týždňov.

Občania Dubnice nad Váhom ide aj o Vás. Sčítanie pomôže ku skvalitneniu Vášho života vo Vašom meste. Sčítajte sa na stránke https://www.scitanie.sk/! Máte na to už iba do 31. marca 2021.

Asistované sčítanie, resp. dosčítavanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami, sa bude konať v termíne od 1. apríla do 31. októbra 2021, v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.