Folklórna únia vyhlásila deň národného smútku za J. Kubánkom

149

Únia vyzvala verejnosť, aby v pondelok od 11.00 a 14.00 h postála v minúte ticha, ako spoluúčasť na poslednej rozlúčke s Kubánkom v Slovenskom národnom divadle a krematóriu v Bratislave.

Zdroj: https://www.teraz.sk/kultura/folklorna-unia-vyhlasila-den-narodn/565490-clanok.html