Horná Maríková, 6.8.2022, Stretnutia heligónkarov

150