Ilava 12.4.2019 Veľkonočné tradície, trhy ľudových remesiel

433

Mesto Ilava – Oddelenie kultúry v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici vás srdečne pozývajú na podujatie venované veľkonočným sviatkom:

Veľkonočné tradície, trhy ľudových remesiel

Uskutoční sa v piatok 12. apríla 2019 od 10:00 – 16:00 hod. v Dome kultúry a vonku pri DK (v prípade priaznivého počasia)

Po celý deň môžete obdivovať šikovné ruky majstrov ľudového remesla, zakúpiť rôzne druhy kraslíc, veľkonočné aranžmá, medovníčky, výrobky z dreva, paličkovanú čipku, koreniny, haleny z ľanu a modrotlače atď.

Informácie o kultúrnom programe doplníme. 

Remeselníci môžu kontaktovať Mgr. Darinu Gašparovú poverenú vedením DK: 042/4 455 573, darina.gasparova@ilava.sk