Ilava/Klobušice, 30.4.2022, Stavanie mája a májová veselica v Klobušiciach

328