Jankov Vŕšok, 29.8.2020, Dni slovenských velikánov

702