Kameničany, 23.4.2022, Pálenie Ďura Kameničany

237