Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

194

Kde v Dubnici nad Váhom treba krabicu odovzdať do 6. decembra 2020:

Meno kontaktnej osoby: Mária Badačová

e-mail: maria.badacova@gmail.com

kontakt: +421 944 243 342

messenger: https://www.facebook.com/maria.badacova/

ako odovzdať: Krabičky je možné po predchádzajúcej dohode (telefón, messenger, e-­‐mail) nosiť na Mestský úrad v Dubnici nad Váhom.

pre koho sa zbiera:

1. Zariadenie pre seniorov DUBINA, m. r. o. + ŠZ Prejta

2. Centrum sociálnych služieb -­‐ AVE Dubnica nad Váhom

Zdroj: Finálny zoznam kontaktných osôb 2020

Zdroj stránky: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?