Košeca, 4.2.2023, Fašiangová ochutnávka a predaj zabíjačkových špecialít

34