Krakovany, 7. – 8.5.2020, Festival paličkovanej čipky

300