Krojovaná módna prehliadka

3

Miestny odbor Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom zorganizoval Krojovanú módnu prehliadku.

Ako by mohla vyzerať módna prehliadka v časoch mladosti našich starých rodičov sa pokúsil imitovať Miestny odbor Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom. Za účasti predsedu Matice Slovenskej Ing. Mariána Tkáča PhD. sa o to pokúsili FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, FS Senior klub Vršatec z Dubnice nad Váhom, DFS Prvosienka z Dubnice nad Váhom, FSk Dolina z Omšenia, FSk Teplanka z Trenčianskej Teplej.

Úvod Módnej krojovanej parády začal príhovorom predsedkyne Miestneho odboru Matice Slovenskej Ing. Jany Rybárovej a predsedu Matice Slovenskej Mariána Tkáča. Krása slovenských diev a mládencov všetkých vekových kategórií sa prejavila na tejto krojovej prehliadke. Jednotlivý folkloristi predvádzali kroje svojej obce či inej časti nášho krásneho Slovenska. Takto sme mohli vidieť s popisom kroje z Omšenia, Trenčianskej Teplej či Telgartu. Rozmanitosť krojov, ich častí, zdobenia, postupného zdokonaľovania poukázala na bohatosť kultúrnych tradícií Slovenska. Prehliadku umocňovali ešte aj zvyky a tance z jednotlivých obcí okolia Dubnice nad Váhom.

Prekvapením bolo aj zapožičanie a predvedenie sedemnástych svadobných krojov mladúch Stredného Považia od Papradna po Mníchovú Lehotu. Tu sa v plnej kráse ukázala krása slovenských diev v krojoch a krása Vršatčiarok.

Tradične vynikajúci FS Vršatec umocňoval toto podujatie svojimi kúskami zo svojho umenia s ktorými Dubnicu nad Váhom a Slovensko reprezentuje po celom svete.

Video