Nová Dubnica, 19.6.2021, Dni mesta Nová Dubnica

343