Nová Dubnica, 2. – 3.6.2023, Dni mesta Nová Dubnica

33