Nová Dubnica, 28.1.2023, Zahráte mi manžela?

46

Nedeľa 28.januára 2023, 18.00 hod.
Kultúrne centrum Panorex Nová Dubnica

ZAHRÁTE MI MANŽELA? alebo maliar izieb

Brilantná divadelná komédia Donalda Churchilla – Zahráte mi manžela, alebo Maliar izieb, patrí nesporne
k najlepším svetovým komédiám. Milostné zápletky, dynamické napätie, pestrofarebný humor podčiarkujú
excelentné herecké výkony, vďaka ktorým môžete zažiť neopakovateľný večer s úsmevom na perách!

 Hrajú: Zdena Studenková, Zuzana Fialová, Roman Poláčik

Réžia: Ľubomír Vajdička

Vstupné : 18€

Predpredaj vstupeniek KC Panorex Nová Dubnica, tel. 0424433484,kl. 110,112, kebiskova@novadubnica.sk