Nová Dubnica, 3. a 4.6.2022, Oslavy 65. výročia mesta Nová Dubnica

388