Nová Dubnica, 5.11.2021, Bielokarpatský ovocný poklad

72