Nová Dubnica sa pochválila svojimi výpestkami a šikovnými ručičkami

346

V Novej Dubnici, po jednoročnej absencii, Únia žien Slovenska (ÚŽS), Záhradkárske osady a Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) zorganizovali 34. ročník prehliadky „Z našich záhrad 2021“ v Novej Dubnici ktorej súčasťou bola aj súťaž „O jablko Novej Dubnice a „O najzaujímavejší výpestok“.

Výnimočne sa výstava uskutočnila v Kultúrnej besede v Novej Dubnici namiesto obvyklého Panorexu, ktorý je teraz v rekonštrukcii.

Vernisáž sa uskutočnila 19.10.2021 za účasti primátora Novej Dubnice Ing. Petra Marušinca a jeho zástupcu Bc. Pavla Pažítku, predsedu OV Slovenského zväzu záhradkárov v Považskej Bystrici Jána Čučku a členky Predstavenstva OV SZZ Janky Senešiovej. Na výstave sa podieľali so svojimi šikovnými ručičkami ÚŽS, všetky záhradkárske osady v Novej Dubnici, všetky materské školy v Novej Dubnici, Centrum voľného času (CVČ) v Novej Dubnici, členky s onkologickými ochoreniami v Klube Venuša a JDS. Na úvod s krátkym, milým programom vystúpili deti z Materskej školy z Jilemnického ulice. Na začiatku vernisáže sa predsedníčka Marta Babuková povedala, že tento rok je menej súťažiacich O jablko Novej Dubnice, je aj menej ostatných exponátov a vyjadrila presvedčenie, tak ako primátor, že je to iba prechodný jav po ročnej prestávke. Návštevníci si symbolickou minútou ticha uctili zdatného záhradkára Gustava Šarlaya, ktorý zomrel.

Po príhovore Marty Babukovej a primátora Novej Dubnice pristúpilo sa k vyhodnoteniu najkrajšieho jablka Novej Dubnice a najzaujímavejší výpestok.

Súťaž „O jablko Novej Dubnice 2021“ vyhral práve vyššie spomenutý pán Šarlay.

O najzaujímavejší výpestok:

1 miesto p. Vlasko za súbor čo dala záhrada

2 miesto p. Vinklárik za tekvicu

3 miesto p. Vranková za košík s cesnakom

Následne sa návštevníci prešli po výstavnej miestnosti, aby si pozreli jednotlivé exponáty. Súčasťou bola aj výstavka šikovnosti ročných prác žien Novej Dubnice ako sú troje z regiónu Trenčín, vyšívané, štrikované a háčkované predmety. Výkresy a iné umelecké dielka priniesli deti z Materských škôl, CVČ, JDS a Únie žien Slovenska Novej Dubnice a dozdobovali výstavu.

Video „Z našich záhrad 2021“