Piešťany, 20. – 22.5.2022, Tradičné umelecké remeslá

1194