Považská Bystrica, 14.9.2021, Moštenskí pajtáši

46