Považská Bystrica, 25.7.2020, Na ľudovú nôtu II.

107