Považská Bystrica, 4. – 9.2022, Vianočná Považská

136