Skalka nad Váhom, 2022, Podujatia Pútnického miesta Skalka 2022

82