Trenčín, 25.11. – 22.12.2022, Čaro Vianoc pod hradom

91