Trenčín, 5.12.2019, Vianočné hviezdy nad Trenčínom

312