Trenčín 9., 23. a 30.11.2019 Hudobno-spevné a tanečné tradície

122