Uhrovec, 29.8.2021, Celonárodné stretnutie Slovenských velikánov a Slovanov.

83