nedeľa, 16 júna, 2024
ÚvodBleskovkyVýpis z Uznesenia prijatého na 29. plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad...

Výpis z Uznesenia prijatého na 29. plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom dňa 2.3.2022

18. Poskytnutie dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny, zriadenie centrálneho skladu a založenie transparentného účtu

Predkladal: Ing. Silvia Kiačiková, prednostka MsÚ

Uznesenie číslo 26/2022

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

Schvaľuje

dočasné poskytnutie priestorov na účely ubytovania nachádzajúcich sa v priestoroch budovy Ubytovne pre športovcov a Športovej Haly na ulici Športovcov 655/2 v Dubnici nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV 2600, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor, v správe DUMAT, m. p. o., Andreja Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom.

Mesto Dubnica nad Váhom má záujem v rámci svojich možností prispieť k pomoci Ukrajine a poskytnúť dočasné ubytovanie ľuďom, ktorí po odchode zo svojich domovov prišli o strechu nad hlavou.

Uznesenie číslo 27/2022

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

Schvaľuje

dočasné poskytnutie nebytových priestorov – spojovací krčok Pavilónov A a B o výmere 226,27 m² nachádzajúcich sa v priestoroch budovy súp. číslo 151 na ulici Partizánska, označenej ako bývalá II. Základná škola v Dubnici nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV 2600, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor, v správe DUMAT, m. p. o. Dubnica nad Váhom, z dôvodu dočasného zriadenia regionálneho skladu pre uskladnenie potravín a iného nevyhnutného materiálu pre odídencov z Ukrajiny

a

dočasné poskytnutie nebytových priestorov – telocvične CVČ o výmere 405,74 m² nachádzajúcich sa v priestoroch budovy súp. číslo 151 na ulici Partizánska, označenej ako bývalá II. Základná škola v Dubnici nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV 2600, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor, v správe Centra voľného času Dubnica nad Váhom, z dôvodu dočasného zriadenia regionálneho skladu pre uskladnenie potravín a iného nevyhnutného materiálu pre odídencov z Ukrajiny.

This site is protected by wp-copyrightpro.com