Výstava bábik v Ruskom dome v Bratislave

334

Ruské bábiky v ľudových a svetských krojoch  17. – 19. storočia.

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave na Ulici Fraňa Kráľa 2 predstavilo 25 výstavných exponátov bábik v ruských ľudových a svetských kostýmoch z 17. až 19. storočia. Bábiky starostlivo zozbieral riaditeľ Združenia Feman Eduard Buraš z Košíc. Zbierka vznikla v roku 2003 pri príležitosti 300. výročia založenia Petrohradu.

Bábiky boli opakovane vystavované na rôznych platformách v slovenských regiónoch, ale sú aj známe vo viacerých krajinách sveta. Nachádzajú sa aj v múzeu bábik v Dili, v súkromných zbierkach vo Francúzsku, Nemecku a Dánsku.. Kolekcia všade zanecháva výraznú stopu, vyvoláva nadšenie a veľký záujem. Expozíciu prezentovanú v Bratislave doplnili aj bábiky z Ruského domu vedy a kultúry.

Bábiky v štýlových kostýmoch z rozličných období sú vyrobené ručne z textilu a porcelánu, umelcami zo St. Peterburgu.

Bábiky ruských umelcov evokujú dejiny mesta, ktoré  sa odrážajú v ich odeve. Na základe historických a literárnych prameňov umelci vytvorili postavy dám zo spoločnosti, panovníkov, remeselníkov a roľníkov.

Výstava bola výpoveďou o štýle života a ľudových zvykoch Ruska tých čias.

Ruský ľudový kroj sa v priebehu storočí takmer nemenil. Prírodnú krásu žien podčiarkovala presnou kontúrou ozdobná čelenka a dlhé šaty. Dvorania v 16. a 17. storočí nosili bohaté kožušinové kabáty a dlhé brady. Roľníci si zachovávali, šetrili a odovzdávali svoje kroje ako dedičstvo.