Červené maky – pripomenutie si výročia ukončenia 1. svetovej vojny

1149

fleurs-des-champs-727087_960_720Prvá svetová vojna pred rokom 1939 známa ako veľká vojna alebo svetová vojna bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Ázii, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.

Za zvukov zvonov presne o 11:11 hod., 11.11 si obyvatelia Dubnice nad Váhom si za účasti predstaviteľov mesta, zástupcov MsZ, Matice Slovenskej, JDS č. 1 pravidelne výročie ukončenia , v súčasnosti I. svetovej vojny. Tento rok sa pietnej spomienky opäť zúčastnili aj deti niektorých ZŠ, niektorých tried.

Za JDS č. 1 v Dubnici nad Váhom, pani Habšudová otvorila pietnu spomienku. Pán Štefan Antalík sa prihovoril s objasnením dôvodov začatia prvej svetovej vojny, priebehom a následkami tejto vojny. Vojny v Európe, ale nielen v Európe pokračujú, čoho následnom je migrácia nešťastných ľudí do Európy. Pán Ivan Porubčan predniesol už tradične báseň z vlastnej tvorby. Záver patril Speváckej skupine Studnica. Pietnu spomienku ukončila pani Habšudová poďakovaním zúčastneným.

Symbolom ukončenia prvej svetovej vojny sú červené maky. Účastníci, preto na záver pietnej spomienky položili červené maky ku krížu obetiam prvej svetovej vojny na dubnickom cintoríne.