Alena Čermáková o Dr. h. c. Antonovi Srholcovi

3

V sále Domu kultúry Ilava sa uskutočnil literárno-hudobno-filmový večer za účasti primátora Ilavy Ing. Štefana Dašku venovaný Antonovi Srholcovi.

Dr. h. c. Anton Srholec, (* 12. jún 1929, Skalica – † 7. január 2016, Bratislava) bol slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, filantrop, zakladateľ, riadi

teľ resocializačného centra Resoty a aj kurič. Pri pokuse o prekročenie Slovensko-Rakúskych hraníc 1951 bol chytený a umiestnený do väznice v Leopoldove. Vo väzení strávil 10 rokov. Prevažnú časť z toho v uránových baniach v Jáchymove.

Na úvod vystúpila vedúca oddelenia kultúry mesta Ilava – Mgr. Alena Teicherová, ktorá uviedla Alenu Čermákovú, spisovateľku a tvorkyňu filmu o Antonovi. Srholcovi v komornej atmosfére asi 50 učastníkov.

Alena Čermáková sa potom rozhovorila o tom ako tvorila film. Kniha a film vznikali tak, že rozhovory viedla s Antonom Srholcom spočiatku u seba doma pri raňajkách. Zápisky zo stretnutia nechcela mať zatvorené v „šuplíku“, ale chcela aby tie zápisky uzreli svetlo sveta toho významného Slovenského človeka. Príprava filmu začala roku 2007, kedy sa začal časozberne nahrávať. Film bol hotový 2015. Nedala ho však tvoriť profesionálne, ale najprv priateľom a keď vid

ela, že tadiaľ cesta nevedie, kúpila si kameru a film vyrábali zo svojim manželom.

Večer s Alenou Čermákovou bol striedaný s čítaním s knihy, spomienkami na rozhovor s týmto vzácnym Slovenský občanom, ktorý nikdy nechcel navždy opustiť S

lovensko, ktoré veľmi miloval a jeho ľud, prelínal sa piesňami z jej CD Spievam ako dýcham s hudbou manžela pána Čermáka, ktoré tiež boli väčšinou inšpirované životom pána Sr

holca a videami zo života kňaza Antona Srholca o väznení v Leopoldove, pr

áci v Jáchymove, vysviacke, o jeho priateľoch, o rodnej Skalici, o živote v Resote a jeho obľúbenom „rudém“ vínečku.

Alenka Čermáková sa účastníkmi rozlúčila piesňou o ideáli kňaza Antona Srholca Pieseň o slobode.

Alenke Čermákovej za hodnotný večer poďakoval primátor Ilavy Ing. Štefan Daško.