Busta slávneho Slováka J. B. Magina stojí pri kostole v Dubnici nad Váhom.

809

Bustu slávnemu Slovákovi J. B. Maginovi slávnostne odhalili pri kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.

Ján Baltazár Magin, slovenský básnik, historik a kňaz, sa narodil 6. januára 1681 vo Vrbovom a zomrel 27. marca 1735 v Dubnici nad Váhom. (Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Baltaz%C3%A1r_Magin)

Okrem iného J. B. Magin napísal aj Apológiu: „Obrana slávnej župy Trenčianskej a mesta tohože mena.

Ostne nasypané pisateľovi spisu „Nobilissima et Novissima Diaeta Posoniensis“ čiže obrana slávnej župy Trenčianskej a mesta tohože mena proti osočovaniam, ktorými zahrnul ten istý spisovateľ zvrchovane nespravodlivo Jeleňa a Baránka.

Roku 1723. Najosvietenejšiemu pánu grófovi Jozefovi Illésházymu z Illésházy, večnému pánovi z Trenčína i dedičnému županovi slávnej Trenčianskej a Liptovskej župy, komorníkovi svätej cisársko-kráľovskej výsosti atď.“

(Viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1523/Magin_Apologia/1#ixzz6RRtEL6bz).

Na úvod stretnutia pri príležitosti slávnostného odhalenia busty za účasti:

Zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Eva Bočincová a Ing. Pavol Bagin.

Zástupcov mesta: primátor Mgr. Peter Wolf a zástupca primátora Ing. Tomáš Trúchly, vedúci Oddelenia kultúry Mgr. Richard Benech, riaditeľka Dubnického múzea Ing. Monika Schwandtnerová, PhD.

Správcu farnosti: Pána farára dona Mariána Bielika.

Predsedníčky krajskej rady MS Trenčíne: pani Žofiu Hrancovú.

Za MO MS Trenčín: pani Janka Poláková.

Za MO MS Trenčianska Teplá: Dr. Zuzana Sklenárová.

Tvorcu busty: Mgr. Tomáša Polomského.

spevácka skupina Studnica zaspievala pieseň „Kto za pravdu horí“.

Po piesni pristúpili k zahalenej buste predsedníčka MO MS Dubnica nad Váhom Ing. Janka Rybárová a primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf, aby slávnostne bustu odhalili. Po vzájomnom podaní si rúk k buste prišiel správca farnosti pán farár don Marián Bielik, bustu posvätil a pridal pár slov o svojom „predchodcovi“. Nasledovali slávnostné príhovory v ktorých sa vyjadrili primátor Mgr. Peter Wolf, Ing. Janka Rybárová a za organizačný štáb Štefan Antalík. Predsedníčka MO MS v Dubnici nad Váhom oboznámila zúčastnených s postavou J. B. Magina, jeho prínosom pre Slovensko a Dubnicu nad Váhom. Svoj príhovor uzatvorila históriou tvorby busty a ako sa stalo miesto, miestom pre postavenie pamätníka. Záver opäť patril speváckej skupine Studnica, ktorá zaspievala piesne: „Slovensko krásna zem“ a „Ó Mária bolestivá“.

Video zo slávnostného odhalenia busty