Charitatívny deň OZ Nádej pre život

132

V areáli vodnej nádrže, pred Opatovskou chatou, OZ Nádej pre život organizuje pravidelne detský tábor pre deti z detských domovov a zo sociálne slabších rodín.

Občianske združenie Nádej pre život prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít sa snaží odstrániť sociálne a emocionálne znevýhodnenie ich detí. Cieľom je dať týmto deťom nádej do života a dosiahnuť ich plnohodnotnú integráciu a ich dôstojné postavenie v spoločnosti.

Aj tento rok sa zišli deti z detských domovov a zo sociálne slabších rodín pred Opatovskou chatou. Vedúci ich rozdelili podľa rokov, aby tak lepšie mohli absolvovať rôzne aktivity. Kto chcel mohol si vyskúšať streľbu zo vzduchovky. Na inom mieste skupinka pripravovala spolu s guláš majstrom ingrediencie na guláš. Čistili sa zemiaky, cesnak zelenina a iné prísady do chutného gulášu. Rozohrial sa oheň pod kotlom a podľa postupu sa guláš začal variť.

Deti mali voľnú zábavu na detskom ihrisku. Čo zdatnejší si skúšali alebo sa predvádzali v skákaný sált. Počúvala sa hudba, ktorá niektorých lákala tancu. Pripravovala sa generálna skúška nacvičených kultúrnych vystúpení, aby po bohatej porcii gulášu sa mohli predviesť. DJ z Radia SiTy Laci Mikuš pripravoval aparatúru, ladil scenár vystúpení, gitarista deťom dobre známy Tomáš Botlo zasa ladil gitaru. Všetko pripravené, deti tancovali a spievali na ich známe rytmy. Niektoré vystúpenia ozaj na úrovni. No a hostia Tomáš Botlo zahral, zaspieval. Krásne zaspievali aj hostky Sintia Viteková a Iveta Malíková.

Dražili sa obrazy maľované deťmi z tábora a najvyššia cena vydraženého obrazu bola 50 €. Suma aj z ostatných vydražených obrazov bola určená na charitu.

Deti z detských domovov a sociálne slabších rodín sú veselé deti, slušné, naoko zmierené z osudom, ale tie malé sú túžiace po láskavých dotykoch, pohovorenie si, venovanie pozornosti. Nevravím že u svojich vychovávateľoch, familiárne „vychošoch“, sa im to nedostáva, ale cudzí je cudzí.

Príjemne strávený deň.

Na video kliknite sem

Cesta na vodnú nádrž Trenčín/Opatová a jej areál

Charitatívny deň