Deň tanca 2018 v Dubnici nad Váhom

2263

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zorganizovalo v spolupráci s Mestom Dubnica nad Váhom vo Veľkej sále MsDK Dubnica nad Váhom Regionálnu súťažnú prehliadku moderného tanca Deň tanca 2018.

Už od 9:15 hod. sa súťažilo s troch vekových kategóriách.

1. kategória: Deti I a Deti II:

ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom – Krasolienky,

SZUŠ Ladce – TS Spirit,

CVČ Dubnica nad Váhom – Tweety,

SZUŠ Dubnica nad Váhom – ARTIS.

2. kategória: Juniori

SZUŠ Dubnica nad Váhom – ARTIS,

SZUŠ Stella Považská Bystrica – Nina Sláviková,

SZUŠ Ladce – TS Spirit,

SZUŠ Stella Považská Bystrica – Image,

CVČ Dubnica nad Váhom – Tweety,

ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica – Dubienka,

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské – Mažoretky.

3. kategória: Mládež a Dospelí

SZUŠ Dubnica nad Váhom – ARTIS,

ZUŠ Ilava – ZUŠ Ilava,

CVČ Dubnica nad Váhom – Tweety,

SZUŠ Stella Považská Bystrica – Dream,

ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica – Dubienka.

Tanečné kategórie (štýly): Disco choreografie, Hip-hop a break dance choreografie, Scénické a show choreografie, Open choreografie, Tance iných národov a Mažoretky a roztlieskavačky.

Po každej vekovej kategórii zasadla porota v zložení:

1. Katarína Krištofová (Tanečná skupina Goonies Trenčín)

2. Miroslava Skoková (ZUŠ Nemšová)

3. Eva Chupáčová (ZUŠ Trenčín)

a po ťažkom rozhodovaní zaradila súťažiacich do Strieborného a Zlatého pásma, kde účastníci Zlatého pásma postúpili do krajského kola. Najviac postupov cez Zlaté pásmo mala SZUŠ Dubnica nad Váhom.

Moderovala Zuzana Laurinčíková.