Dni Ladiec

1225

V Ladcoch sa uskutočnili Dni Ladiec pretože, ako napísal organizátor: „… 545. výročie prvej písomnej zmienky o obci Ladce a 620. výročie prvej písomnej zmienky o Tunežiciach treba osláviť!“

Najstarší hodnoverný písomný údaj o Ladcoch je darovacia listina kráľa Mateja Korvína z roku 1472, v ktorej daruje Ladce, spolu s inými obcami Ladislavovi Podmanickému. Ešte starší písomný údaj, pochádzajúci z roku 1397 je o Tunežiciach (od roku 1976 súčasť Ladiec), v ktorom král Žigmund potvrdzuje držbu Tunežíc Stiborovi zo Stiboríc. V ďalších rokoch patria Ladce tomu, kto bol pánom hradu Košeca. (zdroj: http://www.ladce.sk/historia/

Už z diaľky bolo počuť rezké tóny dychovej hudby Ladčanka. Pozývala na oslavy 545. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ladce a 620. výročia prvej písomnej zmienky o Tunežiciach. Slávnosť začala príhovorom starostu obce Ladce Ing. Jaroslavom Koyšom o histórii obce, pokračovala odovzdávaním čestného občianstva Generálnemu riaditeľovi Považskej cementárne, a. s. Ladce Ing. Antónovi Barcíkovi, pozdravením Ladiec predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavom Baškom so sponzorským darom, odovzdaním upomienkových predmetov starostovi družobnej obce Kelč Ing. Karlovi Davidovi a oslavná zábava sa začala. Na pódiu sa striedali účinkujúci od tých najmenších z Materskej školy (tanečná skupina MIMČO) až po tých dospelých umelcov (napr.: Trombitáši Štefánikovci, Vlasta Mudríková, Ruty šuty Kelč, Dievčenská tanečná skupina DVUZE). Na všetkých návštevníkov tak čakal bohatý program, občerstvenie, hudba a hlavne – možnosť stretnúť sa so svojimi susedmi, rodinami a blízkymi. Inštalovaná bola výstava fotografií Martina Habánka. Pre obyvateľov obce Ladce bola vyhlásená súťaž fotografií „Obec mojimi očami“ Jedná sa o fotografie zhotovené odo dňa osláv, teda nie historické, do termínu ukončenia odovzdávania. Večer oslava pokračovala tanečnou zábavou.

DH Ladčanka

Trombitáši Štefánikovci

Tanečná skupina DVUZE

Tanečná skupina MIMČO z MŠ Ladce

Ruty šuty Kelč 1

Ruty šuty Kelč 2