Dubnica nad Váhom sa opäť zafarbila kvietkami

994

Jednota dôchodcov Slovenska v Dubnici nad Váhom (ďalej iba „JDS“) a Zväz diabetikov Slovenska Dubnica nad Váhom DIADUB (ďalej iba („DIADUB“). JDS č. 1, JDS č. 2 a DIADUB spojili svoje sily, aby dva dni skrášľovali mesto. JDS č. 1 a DIADUB pred OC Bakičová a JDS č. 2 v Parku J. B. Magina na druhý deň na Námestí Matice Slovenskej. Tak sa stalo, že 17 brigádničiek a brigádnikov, za výdatnej pomoci a podpory Mesta, TSM a Záhradníctva U Lukáčov vysadilo za dva dni takmer 2 000 letničiek – aksamietnic, begónií, muškátov…