2016_06_13 Prírodný náučný chodník Bojnice/Dubnica – Hradište