Kelti na Považí

302

Dubnické múzeum v Dubnickom kaštieli zorganizovalo prednášku PhDr. Karola Pietu DrSc. z archeologického ústavu SAV v Nitre na tému „Kelti na Považí“.

450 – 400 pred Kristom prišla prvá vlna Keltov do Karpatskej kotliny. Na konci 3. storočia (asi 250 – 200 rokov pred Kristom) príchod novej kolonizačnej vlny Keltov z juhu. Postupovali na sever Považím, Ponitrím. 2. – 1. storočie pred Kristom na juhu vznikali oppidá keltských „miest“ na strednom Považí. Nastal úbytok obyvateľstva a vznikali nové hradiská. Na severe vznikla púchovská kultúra. Na začiatku 1. storočia po Kristovi nastáva plošný zánik opevnení a ukrývanie cenností. Poslední Kelti na strednom Považí boli 1. – 2. storočí po Kristovi postupom Germánov z juhu na sever a Rimanov.

Asi päťdesiat účastníkov sa dozvedelo čo, to z tohto obdobia na Považí. PhDr. Karol Pieta ich oboznámil so životom Keltov Považí. Na premietaných obrazoch mohli vzhliadnuť rôzne vykopávky a priblížiť tak ich kultúru, úroveňa aspekty života keltských spoločenstiev v strednej Európe. Na strednom Považí sa našli nálezy napr. v Soblahove, Slatine nad Bebravou, Trenčianske Teplice, Prosného. Z týchto častí Karol Pieta ukázal aj nálezy na obrázkoch na plátne. Účastníkom priblížil aj zaujímavosti z objavovania nálezísk. Zaujímavým objavom boli aj kostrové pozostatky osôb keď u Keltov nebolo zvykom pochovávať.