Nová Dubnica oslavovala 65. výročie vzniku

74

Mesto Nová Dubnica patrí do okresu Ilava a je jeho prvým mestom s počtom obyvateľov 10 362 (z 31 12 2021) a rozlohou 1 125 ha. K mestu patria dve obce Veľký a Malý Kolačín.

Autorom architektonického projektu mesta je Jiří Kroha v roku 1951. Projekt bol v štýle socialistického realizmu, nebol však dotiahnutý do konca a mesto sa začalo uberať novou panelovou výstavbou.

Vyvlastnenie pozemkov pre l. etapu výstavby sa začalo 14. 8. 1952. Dnes je Nová Dubnica moderné mesto.

Ako povedal primátor mesta: „Nová Dubnica bola pôvodne plánovaná ako sídlo pre zamestnancov Strojárskych a metalurgických závodov v Dubnici nad Váhom“.

V súčasnosti majú v Novej Dubnici sídlo viaceré firmy. Z celoslovenskou pôsobnosťou je to EVPÚ a. s. – projekčný ústav pre elektronické systémy so štátnou skúšobňou. Ďalej sú to Enics – priemyselná a medicínska elektronika, ZTS Elektronika, a. s. – vyrába elektroniku pre riadiace a regulačné systémy, NES s.r.o. – výroba výkonovej elektroniky a zariadení pre priemyselnú automatizáciu, Transmetal a. s. – kovovýroba, ESEX s.r.o. – výroba kuchynského nábytku, ZTS Mechanic, s.r.o – výroba mechanických komponentov, E METALL, a. s. – CNC spracovanie plechu do hr. 3 mm

Okrem základných škôl a iných vzdelávacích inštitúcií je tu aj Spojená škola sv. Jána Bosca (MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ).

Za zmienku stojí kino Panorex od roku 1968, ktoré bolo prvým panoramatickým kinom na Slovensku a momentálne je v rekonštrukcii.

Mesto oslávilo 65. výročie svojho vzniku veľkolepo. Na začiatok rezko zahrala Dychová hudba Novej Dubnice, ktorá doprevádzala špičkové slovenské mažoretky z Novej Dubnice. Po nich primátor Novej Dubnice Ing. Peter Marušinec otvoril dvojdňové oslavy. So zdravicou, darčekom a podporou prišiel predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Po ňom prvou tretinou vystúpila slávna cimbalistka z Maďarska Viktória Herencsár. Profesorka Viktória Herencsár, ArtD. Je virtuózka v hre na cimbal a je sólistkou Maďarskej štátnej opery v Budapešti a prezidentkou svetovej asociácie cimbalistov. Do čarov hry na cimbal zasväcuje žiakov aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Čestné občianstvo Novej Dubnice a kľúče od mesta dostali vdp. Jozef Sliepka, umelecký vedúci Dychového orchestra a mažoretiek Antonín Maděra, organizačný vedúci Dychového orchestra a mažoretiek Pavol Šveda a fotografista Peter Jelínek bez ktorého kvalitných fotiek sa žiadna akcia v meste nezaobíde. Významnou súčasťou osláv bol aj podpis partnerskej zmluvy medzi mestami Cheb a Nová Dubnica, ktorú podpísali starosta mesta Cheb Mgr. Antonín Jalovec a primátor mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec. Oslava pokračovala premietnutím filmu o Novej Dubnici a zaver prvého dňa patril akrobatickej skupine Argolla.

Druhý deň osláv vystúpili Vlado Kulíšek, Dibadlo Piki, deti novodubnických škôl, tanečná škola so skupinou Choreofactory. Nechýbali hry a súťaže pre deti, remeselnícke trhy. Zaver patril roztancovanému námestiu, koncertu kapely Replay Band a oldies party.

Na video z osláv kliknite tu