utorok, 26 septembra, 2023
ÚvodReportážeOslava v znamení sv. Floriána

Oslava v znamení sv. Floriána

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Dubnici nad Váhom oslavuje 140. výročie svojho vzniku.

Okrem viacerých požiarov v Dubnici nad Váhom vznikol aj požiar 24. apríla 1982 v dome obyvateľa Mariáša pri panskom majeri. Oheň preskočil na stavby majera a postupne na ďalšie domy. Vyhorela celá časť Dubnice nad Váhom zo strany od Ilavy vrátane kostola. To bol podnet, aby sa viac takýto ničivý požiar v Dubnici nad Váhom neopakoval, založiť organizovaný hasičský zbor v meste.

V Dubnickom kaštieli v Dubnickom múzeu je nainštalovaná výstava k tomuto významnému výročiu hasičského zboru. Po úvodnom príhovore riaditeľky Dubnického múzea Ing. Moniky Schwandtnerovej prehovoril k účastníkom pamätník zboru pán Viktor Pilát. Pohovoril o histórii zboru o starostiach radostiach, predstavil jednotlivé exponáty a nezabudol poďakovať „spolubojovníkom“ v hasičskej uniforme. Posťažoval sa, že mesto nedostalo požiarne vozidlo IVECO pretože členovia DHZ nie sú zaradení do projektu v ktorom by mali nárok na toto vozidlo.

Predstavil historickú „kráľovnú“ výstavy striekačku PS4. Striekačka pochádza z časti Lieskove medzi Novou Dubnicou a Dubnicou nad Váhom.

DHZ v Dubnici nad Váhom dodnes funguje popri profesionálnych hasičoch Hasičskom a záchrannom zbore na Hasičskej ulici v Dubnici nad Váhom.

Požiadal som o doplnenie informácií Jozefa Tančiboka. Jeho vyjadrenie:

„DHZ má momentálne 35 členov, z toho 7 žien, z ktorých jedna pracuje vo výbore.

Predseda som ja Jozef Tančibok, podpredseda a veliteľ je Juraj Jánošik, tajomník Mgr. Margita Podolcová, strojník a vodič Pavol Pilát.

Funguje u nás aj revízna komisia ktorej predseda je Mgr. Marián Damborák, členovia: Pavol Kulich, Pavol Pilát ml.

Zo strojnej techniky máme len Aviu A30 plus protipovodňový vozík a dve prenosné čerpadlá PPS12.

Dennú službu nemáme, riadime sa len pokynmi HaZZ a MsÚ, ktorý nás môžu zavolať pri našej technike len na pomocné práce alebo odčerpávanie zatopených objektov. Zameriavame sa na prevenciu pred požiarmi (t.j. PPK preventívne protipožiarne kontroly, čistenie vodných tokov) v rámci Dubnice nad Váhom a požiadaviek MsÚ, plus zabezpečovanie a organizovanie rôznych podujatí.

Tento rok sme sa rozlúčili s dlhodobým členom a funkcionárom ktorý stále pracoval aj vo výbore DHZ. Rudolf Gažo nás navždy opustil 23.2.2023 vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka bola 28.2.2023.“

Vernisáž prišli pozdraviť aj priatelia z DHZ Kolačín.

Výstava v Dubnickom kaštieli v Dubnickom múzeu potrvá do 23. marca 2023.