pondelok, 27 mája, 2024
ÚvodBlogPán Štefan Mahrík, Vaša kamera nám bude chýbať

Pán Štefan Mahrík, Vaša kamera nám bude chýbať

19. marca 2023 nás navždy opustil náš priateľ Štefan Mahrík vo veku 77 rokov. Verný priateľ fan klubu Vlasty Mudríkovej a folklóru. Jeho kamera nechýbala nikde kde bol náznak folklóru.

Naposledy som pána Štefana Mahríka stretol na Butkove, 1.8.2021 na Benefičnom koncerte, samozrejme za kamerou. Posťažoval sa mi čo s ním urobil COVID, že už bol „na druhej strane“, ale vrátil sa a odniesli to jeho nohy.

Pán Štefan Mahrík, Vy, Vaše veľké srdce a Vaša kamera nám bude chýbať. Odpočívajte v pokoji, nech je Vám Slovenská zem ľahká.

Pán Miroslav Meravý o pánu Štefanovi Mahríkovi napísal toto:

„Pán Mahrík bude chýbať nielen ako dobrý človek, ale aj ako zanietený organizátor, neskôr už zo zdravotných dôvodov sa iba spolupodieľal na organizovaní kultúrneho leta každý rok pri pamätníku bitky na Hámroch pri autobusovej zastávke. Tú časť voláme „Na háji“ teda akože Háj je tá celá časť a Štefan kde býval to sa volá Špitálky. Štefan sa vždy, nielen k svojim, prihovoril k nám, ktorý sme boli na týchto vystúpeniach, ale aj k rôznym vystupujúcim skupinám či spevákom. Vždy sa snažil aj organizačne tieto podujatia zabezpečiť, aby aj u nás v obci bola aspoň raz za čas zachovaná kultúra.

Štefko spieval v rímskokatolíckej kostole v Trenčianskej Turnej a už v spomenutej FSk Večernica aj zo svojim synovcom Jozefom Mahrikom.

Štefan vedel krásne hrať aj na tej veľkej ohybnej čo ju používali drevorubači v lesoch ba pílenie stromov. Naučil sa to od synovca Antona.

On vždy dokázal aj cez obec Trenčianska Turná vybaviť všetky formality, aby sme v našej miestnej časti na Hámroch mali pekné zážitky. Toto všetko bude teraz chýbať on to ešte aj filmoval a fotil a potom to zverejňoval na stránke facebooku.

Na pohrebe potešila všetkých, aj účasť FSk Večernica, ktorej bol aj on členom. Potešili ich piesne, ktoré tam odzneli, ale tiež aj účasť, spev a hra na heligónke Vlasty Mudríkovej toto bolo tiež prínosom a akousi vďakou za jeho prácu.

Števko odpočívaj v pokoji nech ti je zem ľahká a tvoj spev či už vo Večernici alebo v kostole pri omši nám bude chýbať aj tiež tvoje kamerové zábery z akcií nielen tých hamranských ale aj iných.“