Slovenský deň kroja v Trenčíne/Opatovej

329

Agentúra STAR production organizuje Slovenský deň kroja. Matkou tohto projektu je Mária Reháková, riaditeľka STAR production.

Začalo sa to v Banskej Bystrici v roku 2018 keď sa uskutočnil 1. ročník. Potom ešte 2019 a zasiahol COVID-19 a Slovenský deň kroja sa začal presúvať bližšie k väčšiemu počtu ľudí, do obcí a miest. Tu sa mohli hostitelia prezentovať svojimi zvyklosťami v širšom rozsahu a mohli predstaviť svoje folklórne súbory. Slovenský deň kroja však aj tu zasiahli prísne pandemické opatrenia a núdzový stav.

Agentúra STAR production ponúkla zorganizovať deň kroja v Trenčíne v časti Opatová. Prvý krát v roku 2020. Opatová aj za účasti Márie Rehákovej predstavila klasickú Opatovskú svadbu. Teraz pri druhej ponuke Opatová tentokrát zrealizovala tradičné pôdohospodárske práce za účasti primátora Trenčína Richarda Rybníčka. Videli sme ako sa ručne kosilo, hrabalo a aby nebolo smutno tak si pri tom dievky pospevovali. Keď obilie uschlo vymlátilo sa ručne cepmi, vyčistilo sa a pomlelo na múčku. Aj bičom sa plieskalo. Všade bolo počuť buď harmonikárov, heligónkárov a následne ich vystriedala dychovka, ale vždy so spevom. No a sprievod sa vydal do kostola poďakovať za úrodu a odovzdať dary pánu farárovi Janovi Viciánovi. Odtiaľ sa sprievod pozostávajúci z Harmonikárov Opatová, FS Čákovec, DH Opatovanka a Opatovských hasičov presunul pred objekt Dolný mlyn, kde bol gazdovi odovzdaný dožinkový veniec a gazda s gazdinou si veselo zatancovali, pridala sa aj celá chasa.

Po roku zase výborná nálada, scéna, príprava a realizácia pod taktovkou Ľubky Liškovej.

Video Slovenský deň kroja tu

Ľubka Lišková rozpráva o organizovaní Slovenského dňa kroja

Ľubka Lišková rozpráva tu

Poobede sa chasníci zišli na ihrisku TJ Opatová nad Váhom pri družnej debate, muzičke, gulášiku, pivečku, aby si oddýchli po dobre vykonanej práci, vymenili si skúsenosti a organizátorka im poďakovala.

Video z posedenia na ihrisku v Opatovej tu